Arum Friesland

Nieuws Archief - Nieuwsoverzicht van juli 2007

<< Terug naar overzicht

Lyts Arumer Merke II

ZATERDAG 28 JULI 2007

lyts arumer merke uitslagen  21 - 07 - 2007
 
 
a - klasse   1ste prijs:  kevin jaarsma   (koning )
                                       jarno reinsma
 
b - klasse  1ste prijs     sabine kamminga ( koning )
                                        marieke anema
                                        ilona huitema
 
                    2de prijs    rianne tolsma
                                       lisanne okkinga
                                       johan hibma
 
c - klasse   1ste prijs   fedde okkinga   ( koning )
                                       erica kramer 
  
                    2de prijs    jeffrey  huitema
                                       anna schurer      
 
 

0 reacties | Reageren?
 

Lyts Arumer Merke

ZONDAG 22 JULI 2007

Gisteren werd de "Lyts Arumer Merke" ledenpartij gekaatst. De uitslagen staan hier. Foto's staan in het album "Willem Westra 2007".

0 reacties | Reageren?
 

Overblijfkrachten gevraagd

ZONDAG 15 JULI 2007

Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland verzorgt op

CBS De Hoekstien en OBS De Opslach in Arum de

voor-, tussen- en naschoolse opvang.

 

Voor de tussenschoolse opvang (TSO) op beide scholen zijn wij

per 20 augustus dringend op zoek naar

 

enthousiaste overblijfkrachten

 

Wij zoeken mensen die;

 • gemotiveerd zijn en het leuk vinden om met kinderen te werken.
 • de Friese taal passief beheersen.
 • liefst meerdere keren per week beschikbaar tussen de middag (m.u.v. de woensdag.)
 • bereid zijn een korte cursus overblijfkracht (± 3 dagdelen) te volgen.

 

Taken:

 • zorgdragen voor het welbevinden van de kinderen die gebruik maken van de tussenschoolse opvang.
 • het bijhouden van de aanwezigheid van de kinderen via een presentielijst.
 • contacten met kinderen, andere overblijfkrachten, de tso-coördinator, ouders en leerkrachten en het deelnemen aan relevante overlegmomenten.

 

Wie kunnen geschikte kandidaten zijn:

 • Ouders van leerlingen, opa’s en oma’s.
 • Studenten bezig met een kindgerichte opleiding of ervaring met kinderen in de betreffende leeftijd die voor langere tijd beschikbaar zijn, minimaal een half jaar.
 • Ieder die gemotiveerd is om van het overblijven een plezierig geheel te maken en ervaring heeft met kinderen.

 

Wij bieden:

 • Een vrijwilligersvergoeding van € 9,- per keer.
 • Deskundigheidsbevordering.
 • Ondersteuning op de werkplek.

 

Voorwaarde waaronder u kunt werken als overblijfkracht is het kunnen overhandigen van een verklaring omtrent gedrag. (VOG) De kosten van deze verklaring kunt u declareren bij de Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland.

 

Lijkt u het leuk om van de tussenschoolse opvang een gezellige middagpauze te maken of wilt u meer informatie dan kunt u bellen met Margreet Freije,tel: 0517-532084 of mail naar m.freije@kinderopvangzwfrl.nl

0 reacties | Reageren?
 

Federatiekaatsen

ZONDAG 8 JULI 2007

"Willem Westra" had na de wedstrijd van woensdag gisteren weer de nodige wedstrijden. De uitslagen staan zoals gebruikelijk op de pagina van "Willem Westra".
Foto's staan in het album "KNKB 2007".

0 reacties | Reageren?
 

Musical

ZATERDAG 7 JULI 2007

 

 “Piraten zingend over zee”

 

Woeste piratenkreten klonken er  5 juli op de bovenzaal van Herberg “De Gekroonde Leeuw” in Arum.

Degene die dacht dat die piraten dan iedereen wel in mootjes zouden hakken en ontelbare schepen van hun kostbare lading zouden beroven had het mis, want in de musical: “Piraten zingend over zee” opgevoerd door groep 8 van O.B.S. “De Opslach” in Arum, loopt het helemaal spaak aan boord door een zeer vals zingende shantyman. Deze Joris, gespeeld door Jelle Tolsma, zingt wel zo vals dat er voor bootsman van Beusekom (Nanne Dirk Sinnema), Krelis (Johan Kingma), kokkin Annie (Sabine Kamminga), koksmaatje Klaas (Rudmer Okkinga)  niets anders op zit dan met de vingers in de oren te gaan staan en dan kan er van enteren geen sprake meer zijn en gaat het ene rijk beladen schip na het andere aan hun neus voorbij. Het is armoe troef aan boord, want er moet van slechts drie bruine bonen een lekker soepie gemaakt worden.

Als dan ook nog de overval op een schip met bejaarde dames hopeloos mislukt,  is voor kapitein Schuimkop (Colin Broeren) de maat vol en wordt Joris ontslagen.

 

Als het priatenschip “De Branie” weer uitvaart blijft Joris verdrietig op de kade achter.

Hij krijgt gezelschap van kunstschilderes Babs Terpstra (Ilona Huitema), die eveneens ten einde raad is, want de burgemeester van Harlingen (Emmy Kroeger) was bepaald niet gecharmeerd geweest van het door Babs geschilderde portret. Boos was de burgemeester geweest, want daar had ze toch geen uren voor geposeerd?  Als beloning “hing” de burgemeester het schilderij woedend om de hals van Babs.

Babs begreep er niets van, want ze had altijd zo mooi kunnen schilderen en nu leek alles te mislukken.

Joris en Babs ontmoeten op de kade ook Desi (Sietske van Peski) van Desi’s dansstudio  en Shania Shanéné (Bo Anema) Ook Shania zit het allemaal niet mee, want het wil niet goed lukken met haar danscarrière.

Omdat ze alle vier platzak zijn, wordt er een hengeltje uitgeworpen en tot hun verrassing hengelen ze niet een visje boven water, maar vissen ze een fles met een geheimzinnige brief met landkaart op.

Deze brief is afkomstig van een  tovenaar woonachtig op het eiland Melodia en hij zou kunstenaars met zijn gouden stemvork kunnen helpen.

Door Joris, Babs, Desi en Shania wordt een vlot gebouwd en daarmee bereiken ze dankzij de stuurmanskunsten van Joris de kust van Melodia. Tovenaar Patrick de Grote  (Jan-Bauke Tolsma) woont daar in een prachtige vuurtoren. Het viertal gaat bij hem op bezoek en verlaat helemaal opgetogen de vuurtoren. Tovenaar Patrick de Grote bleek een wijze tovenaar, want hij liet hen zonder gebruik te hoeven maken van zijn toverkunsten zien dat je je problemen ook door eenvoudige middelen zelf op kunt lossen én door jezelf te blijven. Met een simpele bril voor Babs blijkt ze weer prachtig te kunnen schilderen en Joris zingt de sterren van de hemel als hij maar geen oneerlijke dingen hoeft te doen, zoals mensen beroven. En Shania? Zij is, zonder MTV en ge-sms weer gewoon zichzelf geworden en heet voortaan weer Sjaantje Steiger, die niet danseres wil worden maar zingend met Desi en Joris door het leven wil gaan.

Ook “De Branie”, met kapitein Schuimkop en zijn bemanning, legt aan bij Melodia.

Het blijkt met het enteren van schepen nog slechter te gaan, dan met Joris aan boord.

Het piratenleven levert hen niets op. Ze zijn bankroet ………

Om hen wat op te vrolijken wordt er een vrolijk zeemanslied gezongen en de burgemeester van Harlingen komt dat ter ore en zij nodigt hen uit om, tegen een geweldige gage, te komen zingen op een groot feest.

 

Dan krijgt Joris een fantastisch idee. Samen met Desi, Sjaantje, Babs én de bemanning van “De Branie” vormen ze een piratenkoor. De piraten gaan voortaan zingend over zee.

 

Deze musical vormde voor groep 8 een prachtig slotstuk van een tijdperk. Volgend schooljaar zwermt deze groep 8 uit naar verschillende scholen van voortgezet onderwijs en begint ieder aan een nieuwe fase.

 

Niet alleen de kinderen hebben hecht samengewerkt, maar ook alle ouders van de kinderen van groep 8 en familieleden hebben met elkaar de schouders onder deze musical gezet.

Dankzij de inzet van iedereen is de musical “Piraten zingend over zee” een groot succes geworden.

 

 

 

 

 

 

0 reacties | Reageren?
 

Sieger Goïnga partij

ZATERDAG 7 JULI 2007

Afgelopen woensdag werd de Sieger Goïnga partij gekaatst. Een verslag staat op de pagina van "Willem Westra". Foto's van de winnaars staan in het album"KNKB 2007".

0 reacties | Reageren?
 

Anjerfonds-collecte

VRIJDAG 6 JULI 2007

De Anjerfonds-collecte 2007 heeft in Arum €  361,05 opgebracht (2006:  €  273,63).

De totale opbrengst in de gemeente Wûnseradiel is €  3.663,97 (2006: €  3.207,01).

Wij willen iedereen in Arum bedanken, die door zijn of haar gift aan dit fraaie resultaat heeft bijgedragen.

Mede dankzij deze giften kan het Cultuurfonds jaarlijks 3600 projecten ondersteunen, zoals de aanschaf van instrumenten voor de plaatselijke muziekvereniging of het organiseren van een cabaret- muziek-of zangfestival. 

Chr. Zangvereniging “Halleluja”

Chr. Muzienkver. “Wubbenus Jacobs”

0 reacties | Reageren?
 

Terug naar bovenLinksYn omkriten