Arum Friesland

Arum - Ontstaan

 Ligging en inwoners | Ontstaan | Samenleving

Het is niet met zekerheid te zeggen wanneer Arum precies ontstaan is. Een dorpsnaam wat op Arum lijkt en Arum moet zijn wordt in 1410 voor het eerst beschreven. In 1895 wordt bij de afgraving van een terp echter een houten zwaardje gevonden wat uit 600 na Christus stamt. In een perceel land op Baarderburen is een skelet gevonden van een kind, wat er ca. 100 voor Christus begraven moet zijn. Men denkt dan ook dat Arum ontstaan is waar nu Baarderburen is.

Een gemakkelijk leventje hadden de vroegere bewoners het beslist niet. Er moest voor gezorgd worden dat de zeedijken stevig bleven, enkele malen waren er fikse overstromingen. Een ander punt was de mens zelf. Vele oorlogen werden uitgevochten. Zoals de oorlogen tussen de Schieringers en de Vetkopers. Gevolg hiervan is het ontstaan van het leger van Greate Pier, waar ook veel Arumers mee in gevochten hebben.

Belangrijke families die het in Arum voor het zeggen hadden waren: Beijma (Baaiemerleane); Van Sytzama (Sytzamaweg) en van Cammingha (van Camminghaweg).

De kerk was een belangrijk gegeven in het dorp. De kerk bezat veel boerderijen en landerijen. In slechte tijden konden de armen een beroep doen op de kerk om een bijdrage. Ook heeft de kerk veel gedaan aan armoedebestrijding zoals het opzetten van een strohulzenmakerij.

Was water vroeger de belangrijkste wijze van vervoer, in 1856 werd bijv. de grintweg Arum-Achlum aanbesteed. In 1890 krijgt Arum een tramverbinding.

Vroeger organiseerde de kastelein het zogenaamde ´┐ŻKasteleinskaatsen´┐Ż. Dit gebeurde later in verenigingsverband.

 

Terug naar boven


LinksYn omkriten