Arum Friesland

Nieuws Archief - Nieuwsoverzicht van januari 2012

<< Terug naar overzicht

Foarferkeap Krite: Sneon 4 febrewaris

DINSDAG 31 JANUARI 2012

Utfierings fan Hotel de Botel fan de Fryske Krite Arum sil wêze op 10, 11, 17 en 18 febrewaris 2012. Oanfang 8 oere jûns. De foarferkeap is sneon 4 febrewaris: 10:00 – 11:30 foar leden (€ 8,) en fan 11:30 – 12:00 foar net-leden (€ 11,-) Lokaasje: “Herberg de Gekroonde Leeuw”
Hâld der rekken mei dat it – seker de earste jûnen – gau fol sit. Wol jo wis wêze kom op `e tiid nei de foarferkeap. Lid wurde kin der ek en kostet jierliks €6,-. (Max 2 kaarten per lid foar ledepriis)
As der nei de foarferkeap noch kaarten beskikber binne kin dizze ek bestelt wurde fia mail.
Dit kin op fryskselskiparum@hotmail.com (u.f.f.: namme / adres / tillefoannûmer / datum (+alternatyf)/ oantal kaarten)
De generale repetysje foar bêrn fanôf groep 6 en skoaljeugd oant `e mei 15 jier is tongerdeitejûn 9 febrewaris om 19:00 oere. De tagong is € 1,- (ynkl. drinken) Snein 19 febrewaris is der middeis om 15:00 oere noch in ekstra útfiering wer’t freonen en famylje fan é spilers yn it earste plak wolkom binne.
P.S.: “Herberg de Gekroonde Leeuw” hat in speciaal teatermenu foar de foarstellings. Klik hjir foar mear ynformaasje.

0 reacties | Reageren?
 

Kerk in Hart van Nederland

MAANDAG 30 JANUARI 2012

Afgelopen zondag was het Gereformeerde Kerk gebouw onderwerp van een Item in SBS 6 "Hart van Nederland". Nel Hiemstra werd geintervieuwd over de verkoop van dit gebouw. Zie uitzending gemist: SBS6 "HVN" (bij minuut 8.45)

0 reacties | Reageren?
 

Live te volgen!

MAANDAG 30 JANUARI 2012

Een aantal (oud) Arumers  (o.a. Folkert Bruinsma, Henk Buma en Sake Bosch) schaatsen dinsdag 31 januari de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee te Oostenrijk. Ze zijn live via webcame en tussentijden te volgen op www.weissensee.nl

 

27 reacties | Reageren?
 

v.v. Arum 1 niet top!

ZONDAG 29 JANUARI 2012

Hoewel de tegenstander TOP'63 uit Top en Twel beter voetbalde, had Arum wanneer het iets beter in vorm was geweest zeker kansen gehad. Nu moest het terecht weer naar de kleedkamer zonder punten. Arum kwam nog wel op voorsprong via Nico Bruinsma. Maar TOP scoorde snel tegen. Na rust werd het te gemakkelijk 2-1 en uiteindelijk 3-1 voor de koploper uit Oppenhuizen/Uitwellingerga (of Sneek?)

Afgelopen 14 januari was er een onderling zaalvoetbaltoernooi voor senioren en junioren; Zie hier het verslag 
 

0 reacties | Reageren?
 

Afscheid meester Lammers

ZONDAG 29 JANUARI 2012

Na 42 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt, waarvan 41 jaar bij C.B.S. "De Hoekstien" te Arum, gaat dhr. Berend Lammers genieten van zijn pensioen.

Hierbij worden ouders, bekenden, collega's, oud leerlingen, dorpsgenoten, enz.,enz. van harte uitgenodigd om afscheid van hem te nemen op dinsdag 31 januari 2012 van 15.30-17.30 uur in de bovenzaal van "Herberg de Gekroonde Leeuw" te Arum.

0 reacties | Reageren?
 

55+ middag een succes

ZONDAG 29 JANUARI 2012

Vrijdag 27 januari werd de 55+-middag georganiseerd. De koffie en thee met een stukje oranjekoek stonden klaar. Daarna werd de oude dorpsfilm uit 1967 vertoond. Het dorp is wel veranderd in die 45 jaar. Herinneringen aan personen op de film kwamen weer boven. Na afloop van de film kon onder het genot van een borreltje, advocaatje met slagroom of iets fris nagepraat worden. Ondertussen kwam Ido van der Zee het buffet klaarzetten. Men kon kiezen uit stamppot boerenkool, stamppot zuurkool of goulash met rijst. Baukje Idzinga had ook deze keer voor een heerlijk toetjesbuffet gezorgd. Dit viel in de smaak. Deze dag werd afgesloten met een vrolijk optreden van de Harlinger Huusvrouwen. Deze Huusvrouwen zingen, dansen en vertellen grappige verhaaltjes. Er werd veel gelachen tijdens het optreden. Het was een geslaagde middag.

0 reacties | Reageren?
 

Jeltsje en Petra winnen!

ZATERDAG 28 JANUARI 2012

Afgelopen vrijdag was het met 36 maatklaverjassers weer lekker gezellig op de bovenzaal van Herberg De Gekroonde Leeuw. Deze winteractiviteit van de v.v. Arum leverde uiteindelijk met Jeltsje Walstra en Petra Hofma verrassende winnaars.
2e prijs Doeke en Aag Tolsma
3e prijs Reino en Folkje Oosterbaan
4e prijs Thon van Loon en Tim Jaarsma
Poedelprijs: Tjeerd Epema en Feite Damstra

 

 

 

0 reacties | Reageren?
 

Arum loopt niet warm voor NWF

DINSDAG 24 JANUARI 2012

Gisteravond was een bijeenkomst in de Lambertuskerk over de herindeling. De burgemeester kon circa 50 personen welkom heten. Uit de reacties was op te maken dat de meerderheid niet warm liep voor aansluiting bij Noord West Friesland.

De voornaamste reden was wel dat de deze gemeente net zo groot zou worden als waar Arum nu bij hoort. Van degene die hun mening vertolkten waren er slechts 2 voor een fusie met het noorden, de meerderheid wilde de huidige situatie handhaven.
 

1 reactie | Reageren?
 

Arum rint net waarm foar NWF?

MAANDAG 23 JANUARI 2012

De yndieling by de nij te foarmjen supergemeente Noardwest-Fryslân libbet net bot yn Arum. Dêr wurdt jûn (23 jan) as earste fan in fiiftal doarpen in bewennersjûn oer de nije yndieling hâlden. Sjoch Omrop Fryslan Hjoed, ynterview mei Feike “Spar”, Lammert “Skille” en Doekle Bruinsma.(doarpsbelang)

0 reacties | Reageren?
 

Laatste kerkdienst Geref. Kerk

ZONDAG 22 JANUARI 2012

In de gereformeerde kerk van Arum is zondag 22 januari j.l. de laatste kerkdienst gehouden. In de dienst ook het "laatste" avondmaal. Aan het einde van de viering werden liturgische voorwerpen de kerk uitgedragen. In optocht gingen de leden van de Protestantse Gemeente te Arum-Kimswerd door de regen naar de hervormde Lambertuskerk. Tot slot werd de sleutel van de Geref. Kerk overgedragende door de voorzitter van het college van de kerkenraad (Theun Bontekoe) aan de voorzitter van het college van kerkrentmeesters (Oane S. Anema), zie foto.
Zie  voor meer nieuws en foto's, Bolswards Nieuwsblad: hier en een filmpje e.d. van de Leeuwarder Courant: hier
Vanaf morgen staan er foto's in het fotoboek van deze site: afscheidsdienst Geref.Kerk
 

 

 

 

0 reacties | Reageren?
 

Frysk Selskip: webside en foarferkeap

ZATERDAG 21 JANUARI 2012

De webside fan it Frysk Selskip Arum is klear. Nijskjirriche saken oer (de tariedings op) it nije stik “Hotel de Botel” stean der al op. Tink oan foto’s en film oer de tariedings en repetysjes.
Mear saken folgje. Sjoch: www.fryskselskiparum.nl foar mear ynformaasje

Yn de lêste Skille binne in pear flaters slûpt dy’t wij noch even rjochtsette wolle.
De foarferkeap sil wêze op sneon 4 febrewaris.
Fanôf 10:00 oere foar leden (€ 8,-) en tusken 11:30-12:00 oere ek foar net-leden (€ 11,-)
En Nathalie út it stik hjit yn ’t echt fansels Gretha Waterlander.

In oankundiging wurd meikoarten noch yn ’t doarp rûnbrocht, dus hâld ek de brievebus yn `e gaten.
De generale repetysje foar de bêrn en jeugd oant `e mei 15 jier sil tongersdei 9 febrewaris wêze.

Graach allegear oant sjen yn é boppeseal!

Ut namme fan it bestjoer, Wilco Miedema

P.S.: “Herberg de Gekroonde Leeuw” hat in speciaal teatermenu. Sjoch www.degekroondeleeuw.nl


 

1 reactie | Reageren?
 

Maatklaverjassen v.v. Arum

DONDERDAG 19 JANUARI 2012

Op vrijdag 27 januari a.s. wordt voor de eerste keer dit seizoen maatklaverjassen voor leden en donateurs georganiseerd door de v.v. Arum. U kunt zich opgeven bij Hidde Reinsma tel. 642027 voor woensdagavond 25 januari. De klaverjasavond vangt aan om 19.15 uur op de bovenzaal van Herberg De Gekroonde Leeuw
Voor meer informatie: zie v.v.Arum pagina

 

 

0 reacties | Reageren?
 

Naar een andere gemeente?

WOENSDAG 18 JANUARI 2012

De provincie is van mening dat Arum met een aantal andere dorpen naar een nieuw te vormen gemeente moet met o.a. Harlingen en Franeker. Op maandag 23 januari in de Grote Kerk in Arum is een bijeenkomst waar de mening van de Arumers gepeild wordt. De aanvang is 20.00 uur.

0 reacties | Reageren?
 

Soos "Ons Genoegen"

WOENSDAG 18 JANUARI 2012

Soos "Ons Genoegen" houdt op donderdagmiddag 26 januari 2012 een klaverjasmiddag.
Er zijn leuke prijzen te winnen. De kosten bedragen 4,00 EURO per deelnemer.
De klaverjasmiddag vindt plaats in "It Iepen Hûs" en begint om 13.30 uur.

 

Heeft u vragen of heeft u vervoer nodig neem dan even contact op met:
Jaap Anema tel. 642095
Harmen van der Velde tel. 641776
Jan Scheltema tel. 641200

We hopen op goede opkomst en een gezellige middag.
Het Bestuur.
 

0 reacties | Reageren?
 

Afscheidsdienst Gereformeerde Kerk

MAANDAG 16 JANUARI 2012

Op 22 januari a.s. zal er voor de laatste keer dienst gehouden worden in de Gereformeerde Kerk aan de van Camminghaweg. In deze dienst zal ook de maaltijd van de Heer gevierd worden. Het einde van de dienst zal in het teken staan van het afscheid-nemen. Alle liturgische voorwerpen die nodig zijn om een viering te
houden en de sacramenten te bedienen zullen de kerk worden uitgedragen. Als de organist het slotlied inzet opent de koster de buitendeur en trekt de stoet als volgt de kerk uit: Eerst degene die de paaskaars draagt, daarachter de doopschaal, de kanselbijbel, antependia, avondmaalsgerei enz. Achter de dragers van de liturgische voorwerpen volgen de leden van de kerkenraad, de dienstdoende ambtsdragers en de predikant. Hierna de gemeente, te beginnen bij de voorste rij. Als het lied uit is voegt ook de organist zich in de stoet. Wanneer iedereen het gebouw verlaten heeft, draait de voorzitter van het college van de kerkenraad de deur op slot en overhandigt de sleutel aan de voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Daarna lopen we met z'n allen naar de Lambertuskerk en geven daar alle liturgische voorwerpen een plaats. We sluiten dit formeel af met een kop koffie. (bron: website Protestantse Kerk Arum- Kimswerd)
zie ook: omrop fryslan

 

 

0 reacties | Reageren?
 

Tjerk wint mei Hartwert

MAANDAG 16 JANUARI 2012

Hartwert (mei Arumer Tjerk Wijbenga yn har achttal) waard sneon yn Easterein klupkampioen Frysk damjen. Hartwert wûn oertsjoegjend mei 6,5 tsjin 1,5 fan Aldegea SWF. Dêrfoar hiene de Hartwerters ek al fan Skearnegoutum en Lollum wûn. (zie ook: Frysk Damjen)
 

0 reacties | Reageren?
 

v.v. Arum kansloos!

MAANDAG 16 JANUARI 2012

Afgelopen zaterdag moest Arum 1 al weer in actie komen. Deze omstreden inhaalwedstrijd, Arum had zich immers geplaatst voor de volgende ronde OFK, werd kansloos verloren tegen de koploper de Walde.
De KNVB wilde niet meewerken om deze wedstrijd te verplaatsen. De Walde en Arum hadden zich namelijk beide geplaatst voor de volgende ronde van het open Fries Kampioenschap zaalvoetbal. De Walde was afgelopen zaterdag een maatje te groot. De 4-1 misschien iets geflateerd! zie voor wedstrijdverslag: www.voetbalnoord.nl
Trouwens op er staan nog een aantal foto's van het OFK-toernooi (6 januari) op deze site: klik hier
 

 

0 reacties | Reageren?
 

Arumer schaatsteam in het nieuw!

ZATERDAG 14 JANUARI 2012

De 7 mannen die deel uitmaken van het Arumer schaatsteam zijn deze winter in het nieuw gestoken door een drietal sponsors n.l.: L.J. Bosch HIT b.v., NNZI (Noord Nederlandse Zonwering Industrie) Witmarsum en  Bijma scheepsmetaalbewerking- en constructie. Het Arumer schaatsteam omvat toerrijders maar ook een aantal marathonrijders (C-klasse).
Een aantal van het schaatsteam zoekt, bij gebrek aan natuurijs in Nederland,  eind januari het ijs op van de Weissensee (Oostenrijk). Om daar de alternatieve 11-stedentocht te schaatsen. Om precies te zijn op dinsdag 31 januari zullen o.a. Sake Bosch, Henk Buma, Jetze Buma en Folkert Bruinsma de monstertocht van 200 km rijden.
Op de foto van links naar rechts: (de 6 B's en 1 T) Emiel Boogaard, Folkert Bruinsma, Henk Buma, Sake Bosch, Elmer Bijma, Jetze Buma en Pieter Tolsma. 

4 reacties | Reageren?
 

Prima deelname Arum-Achlum

ZATERDAG 14 JANUARI 2012

Afgelopen zaterdag 14 januari werd het onderlinge zaalvoetbaltoernooi weer gehouden tussen de zusterverenigingen Arum en Stormvolges'64 uit Achlum. In totaal waren er een 50-tal F-jes em E-tjes uit beide plaatsen. En dat was een enorme deelname.In de gymzaal van Achlum streden 's morgens eerst de F-pupillen. "s middags waren de E-pupillen aan de beurt. Bij de F-pup. was "Twente" (met o.a. Germ Epema, Anna Brouwer en Pieter den Breejen) en bij de E-pup. ook  "Twente" (met o.a. Jorret den Breejen en Jorrit Tolsma) de winnaar. Foto's van dit toernooitje vind u hier.
 

0 reacties | Reageren?
 

Arumers yn Need Op Freed

ZATERDAG 14 JANUARI 2012

Gisteren (13 jan) waren Germ Okkinga (over reclame spotjes op TV) en drievoudig Wereldkampioene Line Dance Chantal van Dijk in het Omrop Fryslan TV programma Need Op Freed!
Zie uitzending gemist: Need op Freed

0 reacties | Reageren?
 

Zaterdag 14 Januari De Walde - Arum

DONDERDAG 12 JANUARI 2012

Helaas geen vervolg voor het vlaggenschip van vv Arum in het OFK te Franeker, want de jongens zijn zaterdag door de KNVB ingepland om de inhaal wedstrijd tegen De Walde te spelen. Ook de mannen uit Elahuizen waren een ronde verder in dit Friesche kampioenschap zaalvoetbal en tevens ingedeeld bij Arum. Voor deze teams zullen 2 nieuwe gevraagd worden om de gaten op te vullen.
Veel belangrijker is natuurlijk de uitwedstrijd tegen De Walde. Beide ploegen doen nog volop mee voor de 2e periode en draaien goed mee in de top 5, dus alle facetten voor een mooie pot voetbal.
 

2 reacties | Reageren?
 

Arum ronde verder OFK

MAANDAG 9 JANUARI 2012

Het zaalvoetbalteam van de v.v. Arum is er in geslaagd om de volgende ronde te bereiken van het Open Fries Kampioenschap zaalvoetbal te Franeker, Er werden in de voorronde 4 van de 5 wedstrijden gewonnen met soms oogstrelend voetbal. Het team bestaande uit Nico Bruinsma, Ronald Reinsma, Julius de Snoo, Robert Rinia, Lammert Wagenaar,  Tjeerd Hoekstra, IJsbrand Dijkstra en Jacob van Althuis, won achtereenvolgens van St. Jacob (3-0), Zwaagwesteinde (3-0), V. en V.'68 (4-0) en Broekster Boys (2-0). Van het Groninger Exstudentius werd met 2-1 verloren. Maar de eerste twee plaatsten zich bij de laatste 32. (96 teams dingen mee om de titel)
En Arum was 1 wedstrijd voor het einde al geplaatst. Het team staat trouwens onder leiding van Kerst Heida en oud-Arum speler Evert Tolsma. Komende zaterdag 14 januari speelt Arum weer in een poule. Nu met vier in de poule en de eerste twee plaatsen zich voor de laatste 16. De tegenstanders zijn inmiddels bekend n.l.: St. Anna, GAVC en De Walde. Arum speelt haar eerste wedstrijd zaterdag a.s. om 10.00 uur / vervolgens om 11.25 en 12.33 uur. Bij evt. plaatsing bij de laatste 16 volgt een knock-out systeem. zie ook: http://www.zvfonline.nl/OFK
Het wordt dus zaterdag 14 januari a.s. een drukke dag voor de v.v. Arum met het OFK, het onderlinge zaalvoetbaltoernooi te Makkum en het onderlinge zaalvoetbaltoernooi Arum - Stormvogels'64 voor de F- en E-pupillen te Achlum.

Wedstrijdmoment uit Arum-Broekster Boys 2-0 in de nieuwe hal van de Trije

0 reacties | Reageren?
 

Chantal drievoudig wereldkampioen

MAANDAG 9 JANUARI 2012

Chantal van Dijk werd afgelopen week megastar en maar liefst drievoudig wereldkampioen in het Line Dance. zie voor een verslag ook: Chantal Wereldkampioen

 

 

3 reacties | Reageren?
 

Protestantse Gemeente

WOENSDAG 4 JANUARI 2012

Per 1 januari 2012 vormen de Hervordmde Gemeente Arum, de Gereformeerde Kerk Arum
en de Hervormde Gemeente Kimswerd de gefedeerde Protestantse Gemeente Arum-Kimswerd i.w.
Sinds kort heeft de Protestantse Gemeente Arum-Kimswerd een eigen website:
http://home.solcon.nl/fn001087/pkn.arum-kimswerd/index.html

Op 22 januari zal er voor de laatste keer dienst gehouden worden in de Gereformeerde Kerk
aan de van Camminghaweg.

0 reacties | Reageren?
 

Open Podium

WOENSDAG 4 JANUARI 2012

 De beste wensen voor het nieuwe jaar!
Voor de liefhebbers zijn er in 2012 maar liefst 2 open podia in de bovenzaal van Herberg de Gekroonde Leeuw, in januari en april. Daarna pas weer in september 2013...

Over ruim een week is het zover, vrijdag 13 januari 2012.

We beginnen dit jaar bijzonder, met 2 nieuwe presentatoren. Herman Erbé is verhinderd en Felix Roosenstein en Jeroen Hoogendoorn stellen de avond samen en zorgen voor de overgangen. Ze deden al eens mee met hun Fata Morgana, in mei 2011, en waren toen de verrassing van de avond met hun klassiek moderne inbreng.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 


Bijdragen komen in ieder geval van Sido Martens en Trienke Hoogenberg - oftewel de Martino's.
Godfried Westen was nooit eerder in Arum maar doet mee. Dat het hier geen lokale aangelegenheid betreft bewijst Lemmer Jazz en vanuit Groningen komt Armand! Niet de zanger die we kennen met het rode haar, want het gaat om Armand Wijskamp. Natuurlijk zijn er nog heel veel anderen die het podium zullen betreden.
Guus de Groot is zoals de laatste keren gelukkig het geval was de man achter de knoppen zodat publiek en artiest verzekerd zijn van goed geluid.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Het volgende open podium is in april 2012, en daarna in september 2013. Wie wel wil maar (nog) niet durft heeft dus na deze avond ruim de tijd om zich voor te bereiden op de volgende keer.

Reserveren en meer informatie: www.hetgemaal.nl
Entree: 5 euro
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Herberg de Gekroonde Leeuw
Adres: Sytzamaweg 15, 8822 VB Arum
Reserveren: www.hetgemaal.nl/reserveren13.php

 

Herman Erbé & Josje Hennink
Het Gemaal | muziek & media

 

 

0 reacties | Reageren?
 

v.v. Arum op OFK

ZONDAG 1 JANUARI 2012

Een zaalvoetbalteam van de v.v. Arum zal vrijdag 6 januari haar poulewedstrijden spelen voor het Open Fries Kampioenschap zaalvoetbal. Een toernooi met maar leifst 96 heren teams. Arum speelt in poule 4 tegen o.a. st. Jacob, V. en V.(Garijp), Broekster Boys (veld), Zwaagwesteinde en Exstudiantes Groningen. De eerste twee in de eindstand plaatst zich voor de finaleronde op 14 januari. Arum speelt dus vrijdag 6 januari a.s. aanvang 19.30 uur haar voorronde poule in de Trije te Franeker.
afgelopen zaterdag 31 december speelde Arum nog mee op het Havenstadtoernooi in Harlingen. Maar kon daar helaas geen potten breken.

0 reacties | Reageren?
 

Terug naar bovenLinksYn omkriten